About me

Vítejte do mého světa barev, emocí a fantazie!

Abstraktní malbou se blíže zabývám posledních jedenáct let a nejčastěji maluji akrylem na plátno nebo používám kombinovanou techniku za pomoci různých past zpracovaných špachtlí. Do svých obrazů vkládám své okamžité nálady a pocity, které působí na diváka a probouzejí jeho vlastní kreativitu.

Zkuste v nich i Vy nacházet své obrazy a tvary, nechejte na sebe působit kompozice barev…

Vaše Jarmila Nováková